Nasza okolica czyli Przedszkole na warszawskiej Ochocie

Warszawa - Ochota. Poznaj historię.

Warszawska Ochota jest dziś najgęściej zaludnioną dzielnicą Warszawy ale przez bardzo długi czas były to tereny niezabudowane, wchodzące w obręb królewskiej wsi Wielka Wola. W pobliskiej wsi Wola odbywały się sejmy królewskie a prowadził do niej jeden tylko trakt. Na czas obrad sejmowych do Warszawy przyjeżdżali posłowie z Polski i Litwy. W miarę rosnącego zainteresowania szlachty udziałem w obradach, z sejmu na sejm liczba posłów ulegała zwiększeniu. W przeddzień drugiego sejmu elekcyjnego w 1575 roku, przez tereny dzisiejszej Ochoty poprowadzono drugi trakt podmiejski, który miał usprawnić posłom komunikację drogową. Wówczas wzdłuż traktu zaczęły wyrastać najpierw gospody, zajazdy i oberże a później domy. Nazwa Ochota pojawiła się w XVIII wieku a zapożyczona została najprawdopodobniej od nazwy jednej z karczm usytuowanych przy trakcie.

W II połowie XIX wieku przez Ochotę przebiegała już linia kolejowa łącząca Warszawę ze Skierniewicami. W tamtym czasie znajdowały się tam też glinianki, cegielnie, kuźnie i Filtry Lindleya, działające do dnia dzisiejszego. W 1910 roku rozpoczęto budowę kościoła św. Jakuba a w 1916 roku Ochota została włączona w granice Warszawy i od tej pory młoda dzielnica zaczęła się bardzo intensywnie rozwijać.

Choć II wojna światowa nie poczyniła Ochocie większych szkód to odcisnęła i tutaj swe krwawe piętno. W sierpniu 1944 roku, podczas powstania warszawskiego przez Ochotę przetoczyła się fala masowych mordów, egzekucji, grabieży i podpaleń.

Po wojnie zachodnia część Ochoty stała się składowiskiem gruzu, zwożonego z terenu całej Warszawy i miejscem postoju dla taborów cygańskich. W 1967 roku powiększającą się wciąż i straszącą swym wyglądem kupę gruzu zaczęto obsypywać piaskiem. Powstałe w ten sposób wzniesienie zagospodarowano tworząc na nim wyciąg orczykowy a wokół tegoż pagórka, nazwanego Górką Szczęśliwicką utworzono park. Dawne glinianki zamieniono w stawy pełne ryb, puste udeptane place ziemi obsadzono drzewami pośród których usytuowano place zabaw dla dzieci.

Dziś Ochota jest jedną z ładniejszych dzielnic stolicy. Mają tu swoje stałe miejsce zarówno zabytki jak i nowoczesne budowle. Obok parków, domów mieszkalnych, instytucji i sklepów są także uniwersytety i szkoły wyższe. Na Ochocie jest także miejsce dla szkół i przedszkoli w tym także i dla naszego przedszkola Wróbelek Elemelek (dawniej noszącego nazwę: „Motylek” - a nasza historia jako placówki sięga 2002 roku).

 

Wszelkie Prawa Zastrzeżone © 2013 - Wróbelek Elemelek
Wykonanie: ASGARD Projekt: combinat.net

Przedszkole działa od 2002r. Wpis w Ewidencji Placówek Niepublicznych - nr 77/PN/03 [2]